Hạ viện Nhật Bản chính thức thông qua dự luật bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh

Ngày đăng: 21/05/2024 - Cập nhật: 21/05/2024

Dự luật sửa đổi Đạo luật Kiểm soát Nhập cư, nhằm mục đích bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và tạo ra một hệ thống đào tạo việc làm mới 「育成就労制度」, đã được thông qua với đa số phiếu trong Ủy ban Tư pháp của Hạ viện.

「育成就労制度」

Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý Xuất nhập cảnh nhằm đảm bảo nguồn nhân lực nước ngoài trong các lĩnh vực thiếu hụt lao động như chăm sóc, xây dựng, và nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, chế độ thực tập kỹ năng hiện tại sẽ được bãi bỏ và thay thế bằng chế độ làm việc đào tạo mới. Theo đó, người lao động sẽ được đào tạo để đạt được trình độ kỹ năng đặc định trong vòng 3 năm.

Ngoài ra, dự thảo cũng cho phép chuyển đổi công việc sang doanh nghiệp khác dưới một số điều kiện nhất định, điều mà trước đây về nguyên tắc là không thể. Hơn nữa, trong trường hợp cố ý không nộp thuế, người lao động có thể bị hủy bỏ quyền cư trú vĩnh viễn.

Dự thảo sửa đổi này được bốn đảng, gồm Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Công minh, Đảng Dân chủ Lập hiến và Đảng Duy tân Nhật Bản, đồng thuận bổ sung các quy định về việc xem xét hoàn cảnh sống khi hủy bỏ quyền cư trú vĩnh viễn và kiểm tra lại hệ thống sau 3 năm thi hành luật để điều chỉnh nếu cần thiết.

Dự thảo đã được thông qua tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện với sự đồng thuận của Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Công minh, và Đảng Duy tân Nhật Bản.

Bên cạnh đó, một nghị quyết bổ sung cũng được thông qua, yêu cầu cải thiện điều kiện sống và làm việc để người lao động nước ngoài có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản. Dự thảo sửa đổi dự kiến sẽ được thông qua tại phiên họp toàn thể của Hạ viện vào tuần tới và sau đó gửi lên Thượng viện để xem xét.

Đăng ký tư vấn ngay để nhận ưu đãi!

Hỗ trợ trực tuyến
image
Ms.Thông
Hotline tư vấn: 0963.225.662