Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản sắp thành lập một tổng cục thúc đẩy chiến lược quốc tế để biến y tế và điều dưỡng thành một ngành công nghiệp phát triển

Ngày đăng: 30/06/2024 - Cập nhật: 30/06/2024

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản sắp thành lập một tổng cục thúc đẩy chiến lược quốc tế để biến y tế và điều dưỡng thành một ngành công nghiệp phát triển.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản sắp thành lập một tổng cục thúc đẩy chiến lược quốc tế để biến y tế và điều dưỡng thành một ngành công nghiệp phát triển

Nhằm phát triển lĩnh vực y tế và chăm sóc bằng cách coi chúng như một ngành công nghiệp phát triển thông qua việc tiếp nhận người nước ngoài tìm kiếm dịch vụ y tế tại Nhật Bản, mở rộng ra nước ngoài về công nghệ và dược phẩm, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản sắp thành lập một tổng cục thúc đẩy chiến lược quốc tế và đề xuất các biện pháp cụ thể.

Chính phủ đã đưa ra "Hướng đi quan trọng năm nay" được quyết định vào tuần trước, với mục tiêu xây dựng lĩnh vực y tế và chăm sóc như một ngành công nghiệp phát triển, và tiến hành một cách chiến lược để tận dụng sức mạnh từ nước ngoài.

Dựa trên điều này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ thành lập một tổng cục dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Masami để thúc đẩy chiến lược quốc tế và đề xuất các biện pháp cụ thể.

Tại tổng cục này, ngoài việc xem xét các biện pháp cụ thể nhằm tiếp nhận tích cực bệnh nhân từ nước ngoài đến Nhật Bản tìm kiếm các công nghệ y tế và dịch vụ cao của Nhật Bản, được gọi là "inbound y tế", và đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc từ nước ngoài, cũng sẽ được thảo luận về cách Nhật Bản có thể đóng góp quốc tế dựa trên kiến thức về sự già đi và bảo hiểm y tế quốc gia.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi mong muốn phát triển ngành công nghiệp này bằng cách tích hợp nhu cầu từ nước ngoài vào nội địa, đồng thời thúc đẩy việc triển khai công nghệ y tế và dược phẩm ra nước ngoài để tạo ra cơ hội đổi mới công nghệ, và đã dự tính sẽ bao gồm các chi phí cần thiết vào đề xuất ngân sách dự kiến ​​cho năm tới.

Đăng ký tư vấn ngay để nhận ưu đãi!

Hỗ trợ trực tuyến
image
Ms.Thông
Hotline tư vấn: 0963.225.662