Chính phủ chính thức đệ trình dự thảo chế độ TTS mới lên quốc hội Nhật Bản

Ngày đăng: 18/03/2024 - Cập nhật: 18/03/2024

Chính phủ đã quyết định tại cuộc họp nội các vào ngày 15 để sửa đổi Đạo luật Kiểm soát Nhập cư, nhằm mục đích bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và tạo ra một “hệ thống việc làm phát triển” mới và đệ trình lên Quốc hội.

Đề xuất sửa đổi Đạo luật Kiểm soát Nhập cư sẽ bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật hiện tại và thiết lập một “hệ thống việc làm phát triển” mới, đồng thời nâng cao cấp độ kỹ năng chuyên môn cho người nước ngoài để chuyển đổi qua “Kỹ năng đặc định số 1”.

Từ góc độ đảm bảo nguồn nhân lực, các loại công việc được chấp nhận sẽ bị giới hạn trong cùng lĩnh vực với hệ thống kỹ năng cụ thể, chẳng hạn như chăm sóc điều dưỡng, xây dựng và nông nghiệp.

Ngoài ra, về việc “chuyển” sang công ty khác, điều mà trước đây về nguyên tắc là không thể thực hiện được, nếu bạn có trình độ tay nghề và khả năng tiếng Nhật nhất định thì chỉ được phép làm việc trong cùng lĩnh vực và thời gian làm việc. ở công ty đầu tiên sẽ bị giới hạn về loại công việc. Chúng tôi cũng đã thêm rằng mỗi giai đoạn được ấn định trong khoảng từ một đến hai năm.

Mặt khác, người ta dự đoán rằng số lượng người nước ngoài có được tư cách lưu trú sẽ tăng lên do sự ra đời của hệ thống đào tạo và việc làm, nhưng nếu có vấn đề như cố tình không nộp thuế hoặc vi phạm nhiều lần, thì giấy phép cư trú sẽ bị thu hồi và chuyển sang tình trạng cư trú khác.

Chính phủ đã quyết định dự luật sửa đổi tại cuộc họp nội các vào ngày 15 và trình lên phiên họp Quốc hội.

Đăng ký tư vấn ngay để nhận ưu đãi!

Hỗ trợ trực tuyến
image
Ms.Thông
Hotline tư vấn: 0963.225.662