Hình ảnh xí nghiệp Nhật Bản về phỏng vấn tại công ty

 • Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

  Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

 • Các bạn học sinh nữ tham gia phỏng vấn đơn hàng thực phẩm

  Các bạn học sinh nữ tham gia phỏng vấn đơn hàng thực phẩm

 • Các bạn trong đơn hàng gia công máy móc, sơn

  Các bạn trong đơn hàng gia công máy móc, sơn

 • Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

  Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

 • Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

  Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

 • Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

  Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

 • Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

  Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

 • Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

  Hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn

Vừa qua, đại diện xí nghiệp của Nhật Bản đã về Công ty cổ phần Đầu tư du học và hợp tác quốc tế VTC1 để tuyển dụng thực tập sinh. Trên đây là một vài hình ảnh từ buổi phỏng vấn này.

Phỏng vấn đơn hàng thực phẩm tại Kanagawa

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng thực phẩm tại Kanagawa

Hình ảnh trung tâm đào tạo Sóc Sơn - Hà Nội

Hình ảnh trung tâm đào tạo Sóc Sơn - Hà Nội

Hình ảnh trung tâm đào tạo 2 tại Đại học Hải Dương

Hình ảnh trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động số 2 tại trường Đại học Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hình ảnh xí nghiệp Nhật Bản về phỏng vấn tại công ty

Vừa qua, đại diện xí nghiệp của Nhật Bản đã về Công ty cổ phần Đầu tư du học và hợp tác quốc tế VTC1 để tuyển dụng thực ...

Hình ảnh trung tâm đào tạo Nhật ngữ VTC1

Một số hình ảnh tại trung tâm đào tạo Nhật ngữ VTC1.

Hỗ trợ trực tuyến
image
Ms.Thông
Hotline tư vấn: 0963.225.662
FANPAGE